Om oss

Store Bergan Skolekorps er skolekorpset tilhørende Store Bergan Skole, Virik skole og Ranvik ungdomsskole.

Korpset ble stiftet i 1965 og er byens yngste.

Følg oss:

Hva er målet med SBSK?

Korpsets formål er å vekke og stimulere barnas interesse for musikk, utvikle barnas
musikalske evner, oppøve ferdighet på et instrument, skape godt kameratskap,
lære disiplin, lojalitet og nøyaktighet, samt utvikle dem til sunne samvittighetsfulle og
friske ungdommer.
Søk
Driftes av Styreportalen AS